Prosjektet
Fra seks til en?

Grunnmodell for kartlegging av kompetanse

Grunnmodell for kartlegging av kompetanse

Prosjektet bestemte under en felles workshop at vi skal gjennomføre en kartlegging av kompetansen til de ansatte i bibliotekene og arbeidsgruppen har utarbeidet en modell for analyse. Brukerundersøkelsen vil bli gjennomført i begynnelsen av mai og danne grunnlag for...
Workshop for alle bibliotekansatte

Workshop for alle bibliotekansatte

Mandag 27. mars møttes 26 bibliotekansatte i Indre Østfold til workshop i Askim. Dagens mål var å bli bedre kjent med hverandre og å se på hvilke utfordringer som kommunesammenslåingen vil bringe. Første arbeidsøkt var en presentasjonsrunde hvor alle svarte på...
Stemningsrapport fra workshop ledere

Stemningsrapport fra workshop ledere

Denne uken var biblioteksjefene samlet til workshop sammen med Draum design for å forberede den store Workshopen med alle ansatte i slutten av mars. Foreløpig er det signalisert fra statlig hold at fire kommuner vil slå seg sammen: Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg....
Piktochart

Piktochart

Prosjektet har tatt i bruk verktøyet Piktochart. Piktochart er et gratis nettverktøy som gir mulighet for å gi et grafisk bilde av innsamlet statistikk.
Dette er tatt i bruk for enklere å sammenholde alle tallene, for å få et totalbilde

§1 Lov om folkebibliotek

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Prosjektet støttes av

Prosjektet støttes av

Kommende hendelser

Det er ingen kommende hendelser.

Translate »